Smith & Wesson SW1911 Automatic Handgun

$860

Smith & Wesson SW1911

 SW1911 E-Series™

 45 AUTO

 8+1
 Silver
 Grip & Thumb
 8.7
 White Dot
 White 2-Dot
 Single Action
 Wooden Laminate E-Series™
 Stainless Steel
 Stainless Steel
 Stainless Steel
 Stainless Steel
 Satin Stainless
 5″ (12.7 cm)
 39.6 oz.
 MA,MD

1 in stock

sw1911
Smith & Wesson SW1911 Automatic Handgun

$860

SKU: 23276 Category: